Regulamin Promocji                                                

1. Należy zrobić zakupy za €40
2.Na odwrocie paragonu należy napisać swoje nazwisko, numer telefonu i wrzucić go do urny konkursowej.
3. Czas trwania konkursu od 09.03.2020 do 11.04.2020 – tylko paragony z tego okresu biorą udział w losowaniu.
4. Losowanie odbędzie się 14.04.2020, zwycięzca zostanie powiadomiony telefonicznie.